Két évtizede állok sok-sok ember rendelkezésére. 

Ha cégként akarod finanszírozni a munkavállalók segítését, külön szerződést kell kötnünk, és biztosítani kell az anonimitást és a titoktartást.

Végzettségeim:

mentálhigiénés szakember
Semmelweis Egyetem (SOTE) Mentálhigiéné Intézet
PTJ 003043; 19/2009;

hittanár
Szegedi Hittudományi Főiskola Teológia Szak
PTI 031407; 63/2004-05

tanár (technika szak)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
95/1998

tanító (általános iskolai), vizuális nevelés szakkollégiumi képzéssel 
Budapesti Tanítóképző Főiskola
197/1994

Keresztény társadalmi elvek gazdasági alkalmazásának szakembere
keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG)
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
és a
Budapesti Corvinus Egyetem
P82C000011; SZT-240/2023


Az alábbi tevékenységi körökben vagyok számlaképes ÖVTJ számokkal:

Fő tevékenység: 
869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

Tevékenységek:
852001 - Alapfokú oktatás m.n.s. 
852003 - Alapfokú felnőttoktatás
853101 - Általános középfokú oktatás m.n.s.
853102 - Általános középfokú felnőttoktatás 
856007 - Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s. 
855901 - m.n.s. egyéb oktatás
855907 - Általános képzési célú felnőttképzés
702201 - Általános üzletviteli, m.n.s. egyéb üzletviteli tanácsadás
702203 - Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
722001 - Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés
722002 - Humán kutatás fejlesztés
829902 - m.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Többen is kedvezményt kapnak anyagi okokból, ha őket vagy szolgálatomat támogatni szeretnéd, akkor a támogatást 50453221-10008133 MBH vállalkozói számlámra utald.